Acte necesare pentru schimbarea, pe cale administrativă, a numelui persoanelor fizice

     Notă: Cererea se depune la locul de domiciliu al persoanei care solicită schimbarea numelui

     Acte necesare pentru înscrierea mențiunii de schimbare de nume intervenite în străinătate pe marginea actelor de naștere/căsătorie

     Cererea se poate face în nume propriu sau prim împuternicit cu procură specială în care se va specifica în mod expres că persoana îi reprezintă pe solicitanți atât pentru depunerea documentelor în vederea înscrierii mențiunii, cât și a ridicării noilolor certificate. Cu privire la numărul de copii ale actului de schimbare de nume (pct.2 și 3) veți primi informații precise de la biroul de stare civilă unde urmează să depuneți cererea.