ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI PRIN CĂSĂTORIE SAU DIVORȚ

 

- CERERE TIP (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- CERTIFICATUL DE NAȘTERE - original + copie xerox
- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE - original + copie xerox (unde este cazul)
- SENTINȚA DE DIVORȚ – ramasă definitivă - original + copie xerox (unde este cazul)
- CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR (SUB 14 ANI) - original + copie xerox
- ACT DE SPAȚIU – original + copie xerox (prezența obligatorie al unuia dintre proprietari)
- CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 LEI - contravaloarea cărții de identitate
- ACTUL DE IDENTITATE (carte de identitate sau buletin)
- CARTEA DE ALEGĂTOR ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL POSEDĂ CARTE DE IDENTITATE
- ÎN CAZUL ÎN CARE PERSOANA ÎȘI SCHIMBĂ ȘI DOMICILIUL VA CONSULTA AFIȘUL PENTRU “SCHIMBAREA DE DOMICILIU”

Taxele se pot plăti la :