ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN
STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

- CERERE TIP STABILIRE DOMICILIU IN ROMANIA (anexa 15) (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- 2 COPII PAȘAPORT ROMÂNESC CU PAG. 1-3 SAU ADEVERINȚĂ DE CETĂȚENIE ÎN COPIE ȘI ORIGINAL
- COPIE CERTIFICAT NAȘTERE
- COPIE CERTIFICAT CASĂTORIE
- COPIE SENTINȚĂ DE DIVORȚ (dacă este cazul)
- CERTIFICATE DE NAȘTERE PENTRU COPIII MINORI (sub 14 ani) - original + copie xerox
- COPIE ACT DE SPAȚIU
- COPIE ACT DE IDENTITATE ȘI/SAU PAȘAPORT EMIS DE AUTORITATILE STRĂINE 2 EX.
- CHITANȚĂ ÎN VALOARE DE 7 LEI contravaloarea cărții de identitate

ATENTIE ! Toate copiile se vor prezenta împreună cu originalul pentru confruntare.


Taxele se pot plăti la :