ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI

- CERERE TIP (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- CERTIFICATUL DE NAȘTERE - original + copie xerox
- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE- original + copie xerox
- HOTĂRÂREA DE DIVORȚ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (unde este cazul) - original + copie Xerox
- CERTIFICAT DE DECES AL SOȚ/SOȚIEI - original + copie xerox (unde este cazul)
- ACTUL DE SPAȚIU  – ÎN ORIGINAL + COPIE XEROX (prezența obligatorie a unui proprietar)
- CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI - original + copie xerox
- CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 LEI - contravaloarea cărții de identitate
- CARTEA DE ALEGĂTOR ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL POSEDĂ CARTE DE IDENTITATE
- ACTUL DE IDENTITATE ELIBERAT ANTERIOR
- SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL

Taxele se pot plăti la :