LA EXPIRAREA SAU PRESCHIMBAREA
ACTULUI DE IDENTITATE

- CERERE TIP (Cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- CERTIFICATUL DE NAȘTERE – original + copie xerox
- CERTIFICATUL DE CASĂTORIE - original + copie xerox
- HOTARAREA DE DIVORȚ RAMASĂ DEFINITIVĂ - original + copie xerox (unde este cazul)
- CERTIFICAT DE DECES AL SOȚ/SOȚIEI - original + copie xerox (unde este cazul)
- CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR (sub 14 ani) - original + copie xerox
- ACTUL DE SPAȚIU - original + copie xerox (prezența obligatorie a unui proprietar)
- CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 LEI - contravaloarea cărții de identitate
- ACTUL DE IDENTITATE VECHI (buletin sau carte de identitate )
- ÎN CAZUL EXPIRĂRII SAU PRESCHIMBĂRII CĂRȚII DE IDENTITATE SE VA PREZENTA ȘI CARTEA DE ALEGĂTOR

Taxele se pot plăti la :