APLICAREA VIZEI DE REȘEDINȚĂ (FLOTANT)

- CERERE TIP (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- ACTUL DE SPATIU AL GAZDUITORULUI - original + copie xerox
- ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI
- ACTUL DE IDENTITATE AL GĂZDUITORULUI
- PREZENȚA OBLIGATORIE ATÂT A SOLICITANTULUI CÂT ȘI A GĂZDUITORULUI
- ÎN CAZUL IN CARE SE PREZINTĂ CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ÎNREGISTRAT LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ NU ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI CU ACTUL DE SPAȚIU IAR CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE VA FI PREZENTAT ÎN ORIGINAL
ȘI COPIE XEROX;
- SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL