ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII (C.I.P.)
LIPSA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE

- CERERE TIP (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- 4 POZE MARIMEA 3/4 cm. tip buletin
- CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – original + copie xerox
- SENTINȚA DE DIVORȚ RĂMASĂ DEFINITIVĂ - original + copie xerox (unde este cazul)
- CERTIFICAT DE DECES AL SOȚ/SOȚIEI - original + copie xerox (unde este cazul)
- CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR (SUB 14 ANI) - original + copie xerox
- ACTUL DE SPAȚIU – original + copie xerox (prezența obligatorie a unui proprietar)
- UN ALT ACT CU FOTOGRAFIE (pașaport, permis de conducere, carte de alegător) - original + copie Xerox
- CHITANȚA ÎN VALOARE DE 1 LEU - contravaloarea cărții de identitate provizorii
- CARTEA DE ALEGĂTOR
- SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL

Taxele se pot plăti la :