ELIBERAREA CARȚII DE IDENTITATE PROVIZORII (C.I.P.)
LIPSĂ ACT SPAȚIU

- CERERE TIP (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- 4 POZE MARIMEA 3/4 cm. tip buletin
- CERTIFICATUL DE NAȘTERE - original + copie xerox
- CERTIFICAT DE CASĂTORIE - original + copie xerox
- CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR (SUB 14 ANI) - original + copie xerox
- SENTINȚA DE DIVORȚ RĂMASĂ DEFINITIVĂ - original + copie xerox (unde este cazul)
- CERTIFICAT DE DECES AL SOȚ/SOȚIEI - original + copie xerox (unde este cazul)
- CHITANȚA ÎN VALOARE DE 1 LEU - contravaloarea cărții de identitate provizorii
- ACT DE IDENTITATE ANTERIOR
- SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL

Taxele se pot plăti la :