ÎNREGISTRĂRI ACTE DE NAȘTERE

     Locul înregistrării nașterii

     Termenul de declarare a nașterii

     În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea nașterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

     Acte necesare pentru înregistrarea nașterii

     Pentru copiii născuți în afara căsătoriei, pentru cei a căror părinți poartă nume de familie diferite și pentru copiii a căror părinți au domicilii diferite este nevoie de unele declarații date în scris pe formulare tip, care se obțin și se completează în fața ofițerului de stare civilă!