LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

- CERERE TIP (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- CERTIFICATUL DE NAȘTERE - original + copie xerox
- ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINȚI, AL TUTORELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL ȘI PREZENȚA OBLIGATORIE A ACESTORA LA GHIȘEU
- ACTUL DE SPAȚIU - original + copie xerox (prezența obligatorie al unuia dintre proprietari)
- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINȚILOR SAU DUPĂ CAZ HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINȚII SUNT
DIVORȚAȚI - original + copie xerox
- CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 LEI - contravaloarea cărții de identitate

Taxele se pot plăti la :