ÎN CAZ DE FURT SAU PIERDERE A ACTULUI
DE IDENTITATE

- CERERE TIP (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- CERTIFICATUL DE NAȘTERE - original + copie xerox
- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE - original + copie xerox
- ACTUL DE SPAȚIU – original + copie xerox (prezența obligatorie a unui proprietar)
- SENTINȚA DE DIVORȚ RĂMASĂ DEFINITIVĂ – original + copie xerox (unde este cazul)
- CERTIFICAT DE DECES AL SOȚ/SOȚIEI - original + copie xerox (unde este cazul)
- CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR (SUB 14 ANI) - original + copie xerox
- ADEVERINȚĂ DE ÎNREGISTRARE A RECLAMAȚIEI DE FURT, ÎNREGISTRATĂ LA POLIȚIA UNDE A FOST DEPUSĂ RECLAMAȚIA  original și copie xerox
- ALT DOCUMENT CU FOTOGRAFIE (permis de conducere, carte de alegător, pașaport) - original și copie xerox
- CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 LEI - contravaloarea cărții de identitate
- CARTEA DE ALEGĂTOR
- SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL

Taxele se pot plăti la :