FORMULARE TIP

Formularele se listeaz„ faț„-verso !!!


Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa11)

Declaratie de primire in spatiul locativ al proprietarului (anexa12)

Declaratie de primire in spatiul locativ al proprietarului prin mandatar (anexa13)

Declaratie privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (anexa14)

Cerere pentru eliberarea actului de identitate la schimbareav domiciliului din strainatate in Romania (anexa15)

Cerere pentru eliberarea actului de identitate a cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (anexa18)

Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (anexa19)

Dosar cu documentele care au stat la baza incheierii casatoriei (anexa16)

Cerere pentru eliberarea certificatelor de stare civila (anexa42)

Declaratie privind recunoasterea paternitatii (anexa30)