ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI ÎN
ROMÂNIA PENTRU PERSOANELE CARE AU DOBANDIT
CETATENIA ROMÂNĂ

- CERERE TIP STABILIRE DOMICILIU IN ROMANIA (anexa 15) (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- 2 COPII ADEVERINTA DE DOBANDIRE A CETATENIEI ROMÂNE
- 1 COPIE CERTIFICAT NAȘTERE ROMÂNESC
- 1 COPIE CERTIFICAT CASĂTORIE ROMÂNESC
- COPIE SENTINȚĂ DE DIVORȚ (dacă este cazul)
- CERTIFICATE DE NAȘTERE PENTRU COPIII MINORI (sub 14 ani) - original + copie xerox
- COPIE ACT DE SPAȚIU
- COPIE ACT DE IDENTITATE ȘI PAȘAPORT EMIS DE AUTORITATILE STRĂINE 1 EX.
- CHITANȚĂ ÎN VALOARE DE 7 LEI contravaloarea cărții de identitate

ATENTIE ! Toate copiile se vor prezenta împreună cu originalul pentru confruntare.

Taxele se pot plăti la :