ACTE NECESARE PENTRU DESFACEREA CĂSĂTORIEI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

     Condiții:

     Locul depunerii cererii:

     Cererea se depune împreună de către soți.

     Acte necesare:

     În cazul cetățenilor străini certificatele de naștere ale acestora trebuie să fie apostilate/supralegalizate, după caz, traduse și legalizate de un notar public din România.
     Dacă soțul cetățean străin nu cunoaște limba română se va folosi un interpret autorizat.
     Actele se vor depune într-un dosar cu șină.

     Conform HCL nr. 332 din 22 decembrie 2016, se instituie taxa specială pentru divorț în sumă de 500 lei.

     Termenul:
     Se acordă 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia. La expirarea acestui termen dacă soții stăruie să divorțeze; vor da o declarație în acest sens și ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei și eliberează certificatul de divorț într-un termen de 5 zile lucrătoare.

     Clasarea dosarului:

     Respingerea cererii de divorț (prin dispoziția primarului):