LA DETERIORARE SAU ANULAREA
ACTULUI DE IDENTITATE

- CERERE TIP (cererea se completează de solicitant cu majuscule)
- CERTIFICATUL DE NAȘTERE – original + copie xerox
- CERTIFICATUL DE CASĂTORIE - original + copie xerox
- HOTĂRÂREA DE DIVORȚ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (unde este cazul) - original + copie Xerox
- CERTIFICAT DE DECES AL SOȚ/SOȚIEI - original + copie xerox (unde este cazul)
- CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR (SUB 14 ANI) - original + copie xerox
- ACTUL DE SPAȚIU - original + copie xerox (prezența obligatorie a unui proprietar)
- CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 LEI - contravaloarea cărții de identitate;
- ACTUL DE IDENTITATE VECHI (buletin sau carte de identitate )
- ÎN CAZUL DETERIORĂRII SAU ANULĂRII CĂRȚII DE IDENTITATE SE VA PREZENTA ȘI CARTEA DE
ALEGĂTOR;
- UN ALT ACT CU FOTOGRAFIE (pașaport, permis de conducere, carte de alegător) - COPIE
ȘI ORIGINAL
- SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL

Taxele se pot plăti la :