DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

   LOCUL ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI

   La domiciliul sau reședința unuia dintre viitorii soți. Prin excepție, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de către un ofițer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți.

   CONDIȚIILE DE FOND PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

   Consimțământul la căsătorie: căsătoria se încheie între bărbat și femeie prin consimțământul personal și liber al acestora
   Vârsta matrimonială: căsătoria se poate încheia dacă viitori soți au împlinit vârsta de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători cu încuviințarea instanței de tutelă.

   ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎNTRE CETĂȚENI ROMÂNI

   Taxa:
   Conform H.C.L. din 22 decembrie 2016, se instituie taxa pentru căsătorii, astfel:
     - 50 lei, pentru zilele de sâmbăta și duminica
     - 30 lei pentru zilele lucrătoare
     - 300 lei în cazul persoanelor care nu au domiciliul în municipiul Zalău
     - 500 lei în timpul zilelor declarate sărbători legale, conform Codului Muncii

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIE ÎN CAZUL MINORULUI CARE A ÎMPLINIT 16 ANI

 ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE MIXTE

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean străin:

   Nota: Instituția care eliberează ADEVERINȚA DE CUTUMĂ diferă de la o țară la alta. Pentru informații suplimentare vă adresați la Serviciul de stare civilă, sau tel. 0260/550610, int. 151, 290, 267.

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN REP. MOLDOVA

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean moldovean:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN ITALIA

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean italian:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN REP. SLOVACĂ

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean slovac:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN UCRAINA

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean ucrainean:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN ELVEȚIA

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean elevețian:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN REP. CEHĂ

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean ceh:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN ARABIA SAUDITĂ

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean saudit:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN R.F. GERMANIA

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean german:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN OLANDA

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean olandez:

   Nota:
     Pentru cetățenii olandezi care se stabilesc într-o altă țară sunt scoși din evidențele stării civile din Olanda, drept pentru care, după data de la care au fost scoși din evidență, aceștia nu mai pot primi un atestat al stării lor civile de la autoritățile olandeze, ei fiind îndrumați spre autoritățile țărilor în care s-au stabilit. Astfel, în cazul în care cetățenii olandezi doresc să se căsătorească în România și care fac dovada șederii pe teritoriul României cu un document emis de ORI, vor depune la dosarul de căsătorie DECLARAȚIA NOTARIALĂ pe proprie răspundere, din care să rezulte că nu mai au o altă căsătorie încheiată și nedesfăcută.

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN ISRAEL

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean israelian:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN REP. CUBA

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean cubanez:

   ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN INDIA

   I.   pentru soțul cetățean român:

   II. pentru soțul cetățean indian: