Documentații publicitate - anunțuri


   29 august 2017
   Servicii de inregistrare sistematica conform programului national de cadastru si carte funciara
   -Caiet de sarcini

   01 august 2017
   Sistem mobil electro-hidraulic alimentat la 12V folosit pentru ridicarea platformelor subterane destinate colectarii deseurilor menajere din Municipiul Zalau
   -Caiet de sarcini
   -Propunere de contract

   24 iulie 2017
  
Scenotehnica si Videoproiectie necesare organizarii evenimentului "Zilele Municipiului Zalau" 2017
  
Caiet de sarcini

   23 iunie 2017

   Sistem informatic pentru autorizarea si gestiunea serviciilor de transport public local si plata online a taxei de trafic greu
   -Caiet de sarcini
   -Propunere de contract

   09 mai 2017
   Echipamente electronice de apreciere a calitatii serviciilor
   -Caiet de sarcini
   -Propunere de contract

   05 mai 2017
   91728   Mobilier statii de autobuz amenajate in municipiul Zalau
   - caiet de sarcini
   - contract de furnizare - propunere

   25 aprilie 2017
   89456   Mobilier urban pentru curtea interioara a Primariei Municipiului Zalau
   - caiet de sarcini
   - contract de furnizare - propunere

  25 aprilie 2017
   89458   Mobilier urban pentru acces pietonal str. Unirii - str. Simion Oros
   - caiet de sarcini
   - contract de furnizare - propunere

   11 aprilie 2017
   Iluminat Pascal
   - Caiet de sarcini
   - Contract de furnizare instalatii pascale - propunere

   10 aprilie 2017
   85885   Elaborare documentatie tehnico-economica, fazele DALI + DTAC + PT (verificat de verificatori de proiecte atestati) + DDE pentru "Modernizarea, dezvoltarea si echiparea Stadionului Municipal Zalau"
   - tema de proiectare nr. 17277/16.03.2017
   - contract de servicii - propunere

   06 aprilie 2017
   Achizitionare calculatoare desktop
   - model de contract
   - caiet de sarcini

   28 martie 2017
   Amenajarea unor puncte subterane de colectare a deseurilor menajere
   - model de contract
   - caiet de sarcini

   28 decembrie 2016
71151   Elaborare documentatie tehnico-economica, fazele DALI + PT, pentru reabilitare cladire de patrimoniu de pe strada Unirii nr. 15 din municipiul Zalau
   - model de contract
   - anexa la contract
   - tema de proiectare
© Primăria Municipiului Zalău