Documentații publicitate - anunțuri


   23 iunie 2017
   Sistem informatic pentru autorizarea si gestiunea serviciilor de transport public local si plata online a taxei de trafic greu
   -Caiet de sarcini
   -Propunere de contract

   09 mai 2017
   Echipamente electronice de apreciere a calitatii serviciilor
   -Caiet de sarcini
   -Propunere de contract

   05 mai 2017
   91728   Mobilier statii de autobuz amenajate in municipiul Zalau
   - caiet de sarcini
   - contract de furnizare - propunere

   25 aprilie 2017
   89456   Mobilier urban pentru curtea interioara a Primariei Municipiului Zalau
   - caiet de sarcini
   - contract de furnizare - propunere

  25 aprilie 2017
   89458   Mobilier urban pentru acces pietonal str. Unirii - str. Simion Oros
   - caiet de sarcini
   - contract de furnizare - propunere

   11 aprilie 2017
   Iluminat Pascal
   - Caiet de sarcini
   - Contract de furnizare instalatii pascale - propunere

   10 aprilie 2017
   85885   Elaborare documentatie tehnico-economica, fazele DALI + DTAC + PT (verificat de verificatori de proiecte atestati) + DDE pentru "Modernizarea, dezvoltarea si echiparea Stadionului Municipal Zalau"
   - tema de proiectare nr. 17277/16.03.2017
   - contract de servicii - propunere

   06 aprilie 2017
   Achizitionare calculatoare desktop
   - model de contract
   - caiet de sarcini

   28 martie 2017
   Amenajarea unor puncte subterane de colectare a deseurilor menajere
   - model de contract
   - caiet de sarcini

   28 decembrie 2016
71151   Elaborare documentatie tehnico-economica, fazele DALI + PT, pentru reabilitare cladire de patrimoniu de pe strada Unirii nr. 15 din municipiul Zalau
   - model de contract
   - anexa la contract
   - tema de proiectare
© Primăria Municipiului Zalău