Anunțurile posturilor scoase la concurs


16.08.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Tehnice - Serviciul Investitii, Achizitii Publice (18 septembrie 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu

11.08.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier juridic (13 septembrie 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

04.08.2017
Concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de sef serviciu-Serviciul administrare, monitorizare unitati de invatamant, control financiar de gestiune (05 septembrie 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Solutionarea contestatiilor
   Rezultate proba scrisa

27.07.2017

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul Compartimentului de presa,cultura,sport,relatii interne-externe (28 august 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

20.07.2017
Concurs pentru promovarea in grad a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului (21 august 2017)

18.07.2017
Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post, temporar vacant, in cadrul Compartimentului Centrul National de Informare si Promovare Turistica (3 august 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

17.07.2017

Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante functii contractuale in cadrul Directiei Urbanism - Arhitect Sef, Biroul Cadastru, respectiv in cadrul Directiei Tehnice, Serviciul Managenmentul Proiectelor (8 august 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

14.07.2017
Concurs pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Patrimoniu - Biroul Asociatii de Proprietari (16 august 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

11.07.2017
Concurs pentru promovarea in grad profesional superior pentru persoanele incadrate in functii contractuale (25 iulie 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa

03.07.2017
Concurs pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Corp Control (07 august 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

15.06.2017
Concurs pentru ocuparea unui post vacant - functie contractuala - de administrator in cadrul Directiei Patrimoniu - Serviciul administrare baze sportive (10 iulie 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

31.05.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Corp control - Serviciul comercial si autorizari lucrari (04 iulie 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu

30.05.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Economice - Serviciul impuneri, incasari, control persoane fizice (03 iulie 2017)
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

26.05.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in cadrul Directiei resurse umane, monitorizare unitati de invatamant - Serviciul Tehnologia informatiei si comunicatiilor (27 iunie 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

19.05.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Tehnice - Serviciul investitii, achizitii publice (21 iunie 2017)

15.05.2017
Concurs pentru ocuparea functiei vacante de Administrator Public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalau (12 iunie 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

27.04.2017
Concurs de proiecte de management pentru Casa Municipallă de Cultură Zalău pentru perioada 2017 - 2020
   Rezultate finale

13.04.2017
Concurs in vederea ocuparii unui post vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului administrare baze sportive (09 mai 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

24.03.2017
Concurs in vederea ocuparii a trei functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Urbanism (26 aprilie 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu

22.03.2017
Concurs in vederea ocuparii a doua functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Economice (25 aprilie 2017)

17.03.2017
Examen in vederea promovarii in grad a functionarilor publici (19 aprilie 2017)
Amanare examen in vederea promovarii in grad a functionarilor publici (26 aprilie 2017)
   Rezultate selectie dosare

15.03.2017
Concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unui post vacant - functie contractuala - de inspector de specialitate in cadrul Directiei Tehnice (03 aprilie 2017)
   Rezultate selectie dosare

06.02.2017
Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat in cadrul Serviciului administrativ (28 februarie 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

03.02.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in cadrul Serviciului de administrare, monitorizare unitati de invatamant (07 martie 2017)

27.01.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Tehnice (01 martie 2017)

20.01.2017
Concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei functii publice vacante in cadrul Directiei Tehnice (02 februarie 2017)

20.01.2017
Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Tehnice (23 februarie 2017)
   Rezultate selectie dosare

13.01.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Corp Control (14 februarie 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale© Primăria Municipiului Zalău