Anunțurile posturilor scoase la concurs


22.06.2018
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Serviciului administrativ (06 august 2018).

22.06.2018
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul administrare baze sportive (16 iulie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

21.06.2018
Concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de inspector de specialitate din cadrul Direcției economice - Serviciul impuneri, încasări, control persoane juridice (13 iulie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

11.05.2018
Concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei functii publice de executie temporar vacante din cadrul Directiei Patrimoniu (23 mai 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

08.05.2018
Examen de promovare in grad profesional superior pentru persoanele încadrate în funcții contractuale din cadrul Primăriei municipiului Zalau (21 mai 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa

23.04.2018
Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant - functie contractuala - inspector de specialitate (16 mai 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

15.03.2018
Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalau (16 aprilie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu

15.02.2018
Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat in cadrul Serviciului administrativ (12 martie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa

17.11.2017
Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat in cadrul Serviciului administrativ (15 decembrie 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate finale

15.11.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier juridic debutant la Serviciul Stare Civila (21 decembrie 2017).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

13.11.2017
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat, treapta profesionala I, din cadrul Directiei Patrimoniu (11 decembrie 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa

26.10.2017
Examen de promovare in grad profesional superior pentru persoanele incadrate in functii contractuale din cadrul Primariei municipiului Zalau (08 noiembrie 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa

16.08.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Tehnice - Serviciul Investitii, Achizitii Publice (18 septembrie 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu

11.08.2017
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier juridic (13 septembrie 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

04.08.2017
Concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de sef serviciu-Serviciul administrare, monitorizare unitati de invatamant, control financiar de gestiune (05 septembrie 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Solutionarea contestatiilor
   Rezultate proba scrisa

27.07.2017

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul Compartimentului de presa,cultura,sport,relatii interne-externe (28 august 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

20.07.2017
Concurs pentru promovarea in grad a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului (21 august 2017)

18.07.2017
Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post, temporar vacant, in cadrul Compartimentului Centrul National de Informare si Promovare Turistica (3 august 2017).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

17.07.2017

Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante functii contractuale in cadrul Directiei Urbanism - Arhitect Sef, Biroul Cadastru, respectiv in cadrul Directiei Tehnice, Serviciul Managenmentul Proiectelor (8 august 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

14.07.2017
Concurs pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Patrimoniu - Biroul Asociatii de Proprietari (16 august 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

11.07.2017
Concurs pentru promovarea in grad profesional superior pentru persoanele incadrate in functii contractuale (25 iulie 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa

03.07.2017
Concurs pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Corp Control (07 august 2017)
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate finale

© Primăria Municipiului Zalău