Anunțurile posturilor scoase la concurs


05.03.2019
Concurs in vederea ocuparii unei functii publice de consilier debutant din cadrul Directiei resurse umane, monitorizare unitati de invatamant, CFG - Serviciul resurse umane, salarizare (09 aprilie 2019).

04.01.2019
Concurs in vederea ocuparii unei functii publice de executie temporar vacante din cadrul Directiei Urbanism - Arhitect Sef - Biroul Cadastru (15 ianuarie 2019).

19.12.2018
Concurs in vederea ocuparii unei functii contractuale de paznic din cadrul Serviciul administrativ (16 ianuarie 2019).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

22.11.2018
Concurs in vederea ocuparii unei functii publice vacante de consilier in cadrul Directiei tehnice - Serviciul investitii, achizitii publice (08 ianuarie 2019).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

21.11.2018
Concurs pentru ocuparea unui post vacant functie contractuala de sofer din cadrul Serviciului Administrativ (12 decembrie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate contestatie
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

14.11.2018
Examen pentru promovarea in grad profesional superior pentru persoanele incadrate in functii contractuale din cadrul Primariei municipiului Zalau (27 noiembrie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa

08.11.2018
Concurs in vederea ocuparii unei functii publice de consilier debutant in cadrul Directiei resurse umane, monitorizare unitati de invatamant, CFG - Serviciul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor(11 decembrie 2018).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

25.10.2018
Concurs in vederea promovarii in functia publica de conducere de sef serviciu - Serviciul Inspectia in Constructii din cadrul directiei Urbanism - Arhitect Sef (26 noiembrie 2018).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

10.10.2018
Concurs in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante de consilier din cadrul Directiei Tehnice - Serviciul monitorizare servicii comunitare de utilitati publice (12 noiembrie 2018).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

08.10.2018
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat din cadrul directiei Patrimoniu - Serviciul administrare baze sportive (29 octombrie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

03.10.2018
Concurs pentru ocuparea unui post vacant functie contractuala de sofer din cadrul Serviciului Administrativ (23 octombrie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Contestatie

21.09.2018
Concurs in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante de consilier din cadrul Directiei Urbanism - Arhitect Sef (22 octombrie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

27.08.2018
Examen pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului (26 septembrie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

23.08.2018
Concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de inspector de specialitate din cadrul Directiei administratie publica - Serviciul fond funciar, registrul agricol, agricultura (12 septembrie 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Anunt amanare interviu
   Rezultat contestatie
   Rezultat proba scrisa dupa contestatie
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

14.08.2018
Concurs organizat in vederea promovarii intr-o functie publica de conducere de Sef serviciu - Serviciul inspectia in constructii din cadrul Directiei Urbanism - Arhitect Sef (18 septembrie 2018).

08.08.2018
Concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de inspector de specialitate din cadrul Directiei Tehnice - Serviciul managementul proiectelor (30 august 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

04.07.2018
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Serviciului administrativ (06 august 2018).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

© Primăria Municipiului Zalău