Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru şedinţa extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 19 septembrie 2018, orele 15:00


1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință ce va conduce ședințele Consilului local al municipiului Zalău în perioada septembrie - noiembrie 2018.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

 

Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău