Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru şedinţa a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 30 mai 2019, orele 13:00


1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Ghidului solicitanților pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte și acțiuni culturale de interes local în municipiul Zalău.

2.Proiect de hotărâre privind adoptarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Zalău.

3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin financiar în vederea decontării radiografiilor dentare necesare efectuării intervențiilor stomatologice la cabinetele medicale stomatologice școlare ale Liceului Sportiv „Avram Iancu” și ale Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu” pentru elevii din ciclurile: primar, gimnazial și liceal, din rețeaua de învățământ a Municipiului Zalău.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal în vederea schimbării UTR din SV3 în UID1 pentru imobilul teren particular situat pe str. Fabricii nr. 35”, beneficiar Terheș Gabriel Marin.

     Documentatie

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Realizare hale industriale”, beneficiară SC Hyperion Divers SRL.

     Documentatie

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului serviciului  de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău - administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice  de interes local din Municipiul Zalău, a modificării contractului  de delegare/ concesionare nr. 36269/10.08.2010 și a tarifelor aferente serviciului public de ridicare a vehiculelor cu tracțiune animală.

7.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de doamna Vaszi Elisabeta.

8.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de domnul Gudea Petru Marius.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2019.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.18 din 25.01.2016 privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează obligații fiscale de plată restante, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.121 din 27.04.2017.

11.Proiect  de  hotărâre privind transmiterea în administrarea  Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău a unui spaţiu în suprafaţă totală de 31,83 mp situat în Clădirea Transilvania corp C la etaj şi actualizarea anexei privind modul de administrare a spaţiilor din Clădirea Transilvania.

12.Proiect  de  hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 380/19.11.2018, prin care s-a aprobat prelungirea duratei și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău

13.Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul ” Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău-etapa I și a bugetului aferent.

14.Proiect  de  hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unui spațiu, situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr.9, în vederea desfășurării activității Partidului Pro România. 

15.Proiect  de  hotărâre privind aprobarea suplimentării volumului de masă lemnoasă stabilit pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.436/20.12.2018.

16.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Sabou Aurel și Sabou Liliana-Gabriela.

17.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Opriș Florin-Ionuț și Opriș Amalia-Florica.

18.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Ivașcău Alin Ștefan și Ivașcău Adriana-Mariana.

19.Proiect  de  hotărâre privind  acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Micle Gabriel Gheorghe și Micle Alina Maria.

20.Proiect  de  hotărâre privind  acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Crișan Liviu și Crișan Angelica.

21.Proiect  de  hotărâre privind  actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău.

22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea implementării unui proiect pilot privind realizarea infrastructurii fizice pentru instalarea unor rețele de comunicații electronice în zona Punctului Termic nr. 41 din Dumbrava Nord, municipiul Zalău și aprobarea, în acest sens, a protocolului de colaborare cu S.C. Niva Prod Com S.R.L.

23.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de domnul Scripcaru Gheorghiță

24.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de domnul Vitan Istvan.

 

 

 

Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău