Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru şedinţa extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 19 septembrie 2018, orele 15:00


1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință ce va conduce ședințele Consilului local al municipiului Zalău în perioada SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2018.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

     Studiu de fezabilitate

 

Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău