Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 12 noiembrie 2018, orele 15:00


1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 371 din 25.10.2018 privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe S18, 18, P15, M6 și D22 din Municipiul Zalău” și a bugetului aferent.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de oportunitate pentru modernizarea sistemului de transport public în comun, în vederea continuării procesului de evaluare a cererii de finanțare ”Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii RETAIL PARK Zalău bd. Mihai Viteazu nr. 58, beneficiar SC ROMINSERV VALVES IAIFO SRL.

     Dcumentatie

4.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei si modificarea Contractului de delegare nr. 54211/19.11.2012 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău, încheiat între Municipiul Zalău și operatorul SC Transurbis SA Zalău.

   Contract

   Opis - Anexe

   Anexa 1

   Anexa 2.1

   Anexa 2.2.1

   Anexa 2.2.2

   Anexa 3

   Anexa 4

   Anexa 5

   Anexa 6

   Anexa 7

   Anexa 8

   Anexa 9

   Anexa 10

   Anexa 11

   Anexa 12

   Anexa 13

   Anexa 14

   Anexa 14.1

   Anexa 15

   Anexa 16

   Anexa 17

   Activitati conexe si cheltuieli 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea noii clasificări a străzilor din Municipiul Zalău în raport cu intensitatea traficului și cu funcțiile pe care le îndeplinesc.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru proiectul ”Stații de reîncarcare pentru vehicule electrice în Municipiul Zalău”.

 


© Primăria Municipiului Zalău